Gemeente Tiel

Gemeente Tiel:

Actief in Tiel

Actief in Tiel is een digitaal platform voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en welzijnsactiviteiten in de meest brede zin van het woord. Actief in Tiel is er voor alle inwoners van de gemeente Tiel, die op vrijwillige basis ergens aan mee willen doen, hulp willen bieden en/of iets willen organiseren, waar om hulp gevraagd kan worden en waar allerlei activiteiten te vinden zijn.

0344 611 566 info@actiefintiel.nl Website Actief in Tiel

Loket Wonen, Welzijn en Zorg

Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeeente Tiel kunt u terecht bij het Loket Wonen Welzijn en Zorg:

0344-637425 infowmo@tiel.nl Website Wonen, Welzijn en Zorg

Gemeente Tiel

Voor alle overige zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de organisaties in Tiel of met de gemeente Tiel zelf.

Website gemeente Tiel

Aanbieders actief in de gemeente Tiel: